BRAND. For lab. For life.


Technologia i jakość
Certyfikaty
DIN EN ISO 9001

BRAND's quality management system has been officially approved since 1993. The DIN EN ISO 9001 certifications earned by BRAND guarantee that the high performance standards designed into our products are consistently met in production and quality control. This certification ensures our customers and business partners that they are receiving products designed and manufactured to the highest international quality standards.

DIN EN ISO 14 001

Pracownicy firmy BRAND wierzą, że ochrona środowiska da się pogodzić z wymogami ekonomicznymi. Dążenia firmy nastawione są na rozwój produkcji, idący w kierunku zminimalizowania wpływu działalności na środowisko naturalne. Firma nieustannie ukierunkowana jest na badania i rozwój, a także dąży do wytwarzania produktów bezpiecznych w fazie produkcji, zastosowania oraz utylizacji. Aktywna ochrona środowiska naturalnego jest silnie związana z filozofią działalności firmy BRAND.

BRAND od roku 1998 posiada certyfikat DIN EN ISO 14 001.

Laboratorium kalibracyjne DAkkS według ISO/IEC 17025

Certyfikaty DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) dokumentują zgodność kalibrowanych przyrządów z krajowymi i międzynarodowymi standartami. W 1998 roku w zakładach BRAND zostało akredytowane przez DKD laboratorium kalibracyjne dla przyrządów do pomiaru objętości wg DIN EN ISO/IEC 17 025. DAkkS jest następcą DKD (Deutscher Kalibrierdienst) dla laboratoriów kalibracyjnych. To laboratorium kalibracyjne upoważnione jest do wystawiania dokumentów kalibracyjnych DAkkS dla przyrządów do pomiaru objętości i dozowania cieczy, takich jak: pipety i biurety tłokowe, dozowniki i dilutory, przyrządy do pomiaru objętości wykonane, ze szkła i tworzyw sztucznych, oraz wykonane ze szkła piknometry.


DIN EN ISO 50001

Zadniem systemu zarządzania energią firmy BRAND jest ciągłe udoskonalanie wydajności energetycznej naszego przedsiębiorstwa.  Wdrożenie tego systematycznego podejścia w przedsiębiorczą praktykę poprawia wydajność w odniesieniu do energii, zwiększa efektywność energetyczną i jednocześnie optymalizuje zużycie energii . Oprócz optymalizacji ekonomicznej wnosimy równocześnie znaczący wkład w osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska naszego systemu zarządzania środowiskiem. Nasz system zarządzania energią posiada od roku 2015 certifikat DIN EN ISO 50001. BRAND jest pod tym względem prekursorem wsród przedsiębiorstw średniej wielkości.