BRAND. For lab. For life.


Informacje techniczne
Dezynfekcja i sterylizacja

Dezynfekcja

Przyrządy laboratoryjne, które miały kontakt z materiałami mogącymi wywołać infekcję lub organizmami zmienionym genetycznie muszą być przed dalszym użyciem/utylizacją poddane dezynfekcji, tzn. przeniesione w stan, w którym nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa. W tym celu przyrządy laboratoryjne mogą zostać poddane działaniu środków dezynfekcyjnych. Jeśli to konieczne i rodzaj materiału na to pozwala, po tym nastąpić może sterylizacja parą wodną w autoklawie.

Sterylizacja parą wodną

Pod pojęciem „sterylizacja parą wodną” (sterylizacja w autoklawie) rozumie się uśmiercanie lub bezpowrotne pozbawienie aktywności wszystkich zdolnych do rozmnażania mikroorganizmów w wyniku działania nasyconej pary wodnej w temperaturze 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285. Odpowiedzialność za zgodne z przepisami przeprowadzenie sterylizacji i za zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego ponoszą właściwe służby sanitarne.

Wskazówki dotyczące sterylizacji

  • Sterylizacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy para wodna jest nasycona i dociera do wszystkich skażonych miejsc.
  • Aby uniknąć nadciśnienia, pojemniki powinny być stale otwarte.
  • Zabrudzone przyrządy laboratoryjne wielokrotnego użytku muszą być przed sterylizacją parową gruntownie umyte. W innym przypadku zanieczyszczenia zapieką się podczas sterylizacji. Zanieczyszczenia mogą również chronić drobnoustroje przed uśmierceniem podczas sterylizacji. Jednocześnie wysoka temperatura może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni przyrządów poprzez oddziaływanie pozostałości agresywnych chemikaliów.
  • Nie wszystkie tworzywa sztuczne są odporne na sterylizację parową, np. poliwęglan traci odporność. Z tego powodu, wykonane z poliwęglanu naczynia do wirówek nie mogą być sterylizowane parą wodną.
  • Podczas sterylizacji parowej naczyń w autoklawie nie wolno poddawać ich obciążeniom mechanicznym, zwłaszcza wykonanych z tworzyw sztucznych (np. ustawiać naczynia jedno na drugim). Aby uniknąć zmiany kształtu, zlewki, butelki, cylindry pomiarowe itp. należy umieszczać w autoklawie otwarte.

Odporność na oddziaływanie temperatury

Wszystkie przyrządy wielokrotnego użytku służące do pomiaru objętości BLAUBRAND® i SILBERBRAND mogą być podgrzewane w suszarkach lub sterylizatorach do temperatury 250°C, bez obawy o zmianę pojemności. Jednak należy mieć na względzie, iż nierównomierne ogrzewanie szklanych przyrządów lub nagłe zmiany temperatury wywołują napięcia termiczne, mogące doprowadzić do pęknięcia przyrządów. Prosimy więc o przestrzeganie poniższych zasad:

  • Szklane przyrządy pomiarowe zawsze umieszczać w zimnych suszarkach lub sterylizatorach, a następnie podgrzewać.
  • Po zakończeniu suszenia czy sterylizacji przyrządy pozostawiać w otwartej komorze, aż do ostygnięcia.
  • Przyrządów pomiarowych nigdy nie stawiać na płycie grzewczej.
  • W przypadku przyrządów z tworzyw sztucznych zwracać uwagę na maksymalną temperaturę pracy.