BRAND. For lab. For life.


Informacje techniczne
Mycie - podstawowe informacje

Mycie ręczne i mechaniczne

Przyrządy laboratoryjne wykonane ze szkła i tworzyw sztucznych mogą być myte ręcznie, w łaźniach zanurzeniowych lub mechanicznie, w zmywarkach. Przyrządy laboratoryjne powinny być myte bezpośrednio po użyciu, w niskiej temperaturze, w krótkim czasie i w lekko zasadowym środowisku. Przyrządy laboratoryjne, które podczas stosowania miały kontakt ze skażonymi substancjami, należy najpierw zdezynfekować, następnie umyć, a potem poddać sterylizacji

w autoklawie. Tylko w ten sposób można uniknąć trwałego zabrudzenia przyrządów pomiarowych lub ich uszkodzenia przez chemikalia.

Wskazówka:
Jeśli realne jest niebezpieczeństwo skaleczenia się podczas mycia przyrządów laboratoryjnych, należy je w pierwszej kolejności zdezynfekować.

_________________________________________________________________________________________________________

Oszczędne mycie

Aby oszczędnie użytkować przyrządy laboratoryjne, należy je myć bezpośrednio po zastosowaniu, w niskiej temperaturze, w krótkim czasie i w niezbyt zasadowym środowisku. Szczególnie w przypadku szklanych przyrządów do pomiaru objętości należy unikać długotrwałego oddziaływania mediów alkalicznych w temperaturze powyżej 70°C, co może być powodem zmiany pojemności poprzez ubytek szkła lub uszkodzenia podziałki.

Informacje

1 N roztwór ługu sodowego oddziałujący przez 1 godzinę w temperaturze 70°C na Boro 3.3 (szkło borokrzemianowe 3.3) powoduje zmniejszenie się warstwy szkła o 0,14 μm, natomiast w temperaturze 100°C ubytek wyniesie już 1,4 μm, czyli 10-krotnie więcej. Z tego powodu należy unikać temperatury mycia przekraczającej 70°C oraz stosować przede wszystkim preparaty o odczynie średnio zasadowym.

_________________________________________________________________________________________________________

Przecieranie i szorowanie

Powszechnie znaną metodą jest przecieranie i szorowanie ściereczką lub gąbką nasycaną preparatem czyszczącym. Laboratoryjnego wyposażenia pomiarowego nie wolno czyścić środkami do szorowania lub gąbkami, które mogłyby porysować powierzchnię, a w efekcie doprowadzić do jej uszkodzenia.

Zanurzanie w łaźni

W przypadku mycia poprzez zanurzanie w łaźni przyrządy pomiarowe pozostawia się w roztworze preparatu do mycia, z reguły w temperaturze pokojowej na 20-30 minut, następnie spłukuje się je pod bieżącą wodą, a w końcowej fazie wodą destylowaną. Tylko w przypadku bardzo uciążliwych zabrudzeń czas mycia może być przedłużony, a temperatura kąpieli podwyższona!

Mycie w łaźni ultradźwiękowej

Łaźni ultradźwiękowych można używać do mycia zarówno przyrządów ze szkła, jak i z tworzyw sztucznych. Konieczne jest jednak zabezpieczenie przyrządów przed bezpośrednim kontaktem z membraną ultradźwiękową.

Mycie mechaniczne

Mechaniczne mycie wyposażenia laboratoryjnego w zmywarkach jest oszczędniejsze w porównaniu z myciem w kąpielach zanurzeniowych. Przyrządy laboratoryjne tylko na bardzo krótkim etapie mycia mają kontakt z roztworami myjącymi, podczas gdy są one wtryskiwane poprzez dysze wtryskowe lub iniekcyjne.

  • Lekkie przyrządy laboratoryjne należy przykryć specjalną siatką, aby zabezpieczyć je przed wprawieniem ich w ruch przez strumień wody, co może doprowadzić do ich uszkodzenia.
  • Powierzchnia laboratoryjnego wyposażenia pomiarowego jest lepiej zabezpieczona przed uszkodzeniem, jeśli kosze zmywarki pokryte są warstwą tworzywa sztucznego.

Przyrządy laboratoryjne ze szkła

Należy unikać długotrwałego oddziaływania na szkło mediów alkalicznych w temperaturze powyżej 70°C, co mogłoby powodować, zwłaszcza w przypadku przyrządów do pomiaru objętości, zmianę pojemności poprzez ubytek szkła lub też uszkodzenie podziałki.

Przyrządy laboratoryjne z tworzywa sztucznego

Przyrządy wykonane z tworzywa sztucznego, o zazwyczaj gładkiej, niepokrywającej się wilgocią powierzchni, należy czyścić w średnio alkalicznych preparatach.

Przyrządy z polistyrenu i poliwęglanu, zwłaszcza naczynia do wirówek, należy czyścić wyłącznie ręcznie, stosując preparaty o odczynie obojętnym. Długotrwałe oddziaływanie preparatów nawet o odczynie średnio alkalicznym ma negatywny wpływ na trwałość tworzyw. Odporność tworzyw sztucznych na działanie chemikaliów należy każdorazowo sprawdzać.

Mycie w analizie śladowej

W celu zminimalizowania śladów metali przyrządy laboratoryjne powinny być poddane działaniu 1 N kwasu solnego ew. azotowego w temperaturze pokojowej przez max. 6 godzin (szklane przyrządy laboratoryjne najczęściej gotuje się przez 1 godzinę w 1 N kwasie azotowym).

Na koniec przyrządy należy starannie spłukać wodą destylowaną. Aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń organicznych, przyrządy laboratoryjne należy najpierw umyć w zasadach lub rozpuszczalnikach, np. w alkoholu.