BRAND. For lab. For life.


Tworzywo sztuczne jako materiał
Odporność chemiczna

Odporność na pęknięcie i niewielki ciężar to ważne zalety tworzyw sztucznych. Warunki, w jakich są stosowane tworzywa decydują, które z nich należy wybrać.

Decydujące znaczenie ma wiele czynników: czas oddziaływania i stężenie chemikaliów, temperatura pracy (np. w czasie sterylizacji w autoklawie), oddziaływanie siły, działanie promieniowania UV oraz starzenie się (np. spowodowane działaniem preparatów myjących lub innych czynników środowiskowych).

Zatem wnikliwa ocena wymaganych przez użytkownika własności tworzywa nabiera pierwszoplanowego znaczenia. Przytoczone poniżej starannie przygotowane zalecenia z literatury fachowej, w szczególności producentów surowców, powinny stanowić podstawę dokonywanych wyborów. Nie mogą one jednak zastąpić odpowiedniego testu wykonanego przez użytkownika, w określonych warunkach zastosowania.

Ze względu na stopień wytrzymałości chemicznej tworzywa sztuczne można podzielić na następujące grupy:

+ = bardzo dobra odporność chemiczna

Trwałe działanie substancji przez 30 dni nie powoduje uszkodzeń. Tworzywo może być odporne przez lata.

o = odporność chemiczna dobra do ograniczonej

Ciągłe działanie substancji przez okres 7-30 dni powoduje nieznaczne uszkodzenia, częściowo odwracalne (np. pęcznienie, mięknięcie, zmniejszona wytrzymałość mechaniczna, odbarwienie).

– = ograniczona odporność chemiczna

Tworzywo nie może mieć ciągłego kontaktu z substancją. Możliwe jest natychmiastowe wystąpienie uszkodzeń (np. utrata wytrzymałości mechanicznej, odkształcenie, odbarwienie, pęknięcia, rozpuszczenie).

Skróty nazw opisanych tworzyw sztucznych (wg DIN 7728)

PS:         Polistyren
SAN:      Kopolimer styrenowo-
             akrylonitrylowy
PMMA:   Polimetakrylan metylu
PC:        Poliwęglan
PCV:      Polichlorek winylu
POM:     Polioksymetylen
PE-LD:   Polietylen o małej gęstości
PE-HD:  Polietylen o wysokiej gęstości
PP:        Polipropylen

PMP:   Polimetylopenten
ETFE:  Kopolimer etyleno-
           tetrafluoroetylenowy
PTFE:  Politetrafluoroetylen
FEP:    Fluorowany etyleno-propylen
PFA:    Polimer perfluoro-alkoksy
PUR:   Poliuretan
FKM:   Elastomer fluorowy

EPDM:   Kauczuk etyleno-
             propyleno-dien
NR:       Kauczuk naturalny
SI:        Kauczuk silikonowy