BRAND. For lab. For life.


Informacje techniczne
Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością na przykładzie przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling) oraz naczyń pomiarowych BLAUBRAND®

Proces zarządzania jakością w firmie BRAND rozpoczyna się już na etapie planowania produktu i towarzyszy jego rozwojowi, aż do fazy uzyskania gotowego wyrobu.

Ciągłe kontrole, przeprowadzane podczas całego procesu produkcji przyrządów do pomiaru objętości, służą uzyskaniu wyników pomiarów o możliwie jak najmniejszych odchyleniach od wartości zadanej (dokładność) oraz o ograniczonym rozrzucie wartości pojedynczych wyników pomiarów (współczynnik wariancji).

Wynik tego „statystycznego kierowania procesem (SPC)” jest w końcowej fazie kontrolowany, zgodnie z normą DIN ISO 3951, w odniesieniu do próby losowej.

Procedury, wprowadzonego przez firmę BRAND i certyfikowanego zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 systemu zapewnienia jakości, są połączeniem nadzorowania procesów oraz kontroli prób losowych.

Przyjmowana dopuszczalna wartość graniczna jakości (AQL) wynosi minimum 0,4. Oznacza to, że otrzymywane wartości graniczne odpowiadają statystycznej pewności w 99,6%.

Wszystkie przyrządy pomiarowe stosowane w procedurach zapewnienia jakości są regularnie kontrolowane i odnoszą się do krajowych (niemieckich) norm PTB. System zarządzania jakością zgodny z normą DIN 9001 stanowi podstawę do wystawienia certyfikatu kalibracji fabrycznej, tak jak ma to miejsce w przypadku certyfikatów jakości.

Wszystkie wyniki kontroli są dokumentowane i przechowywane przez co najmniej 7 lat, więc jeśli znany jest numer serii lub indywidualny numer przyrządu, można w dowolnym czasie poznać indywidualne wyniki pomiarów z fazy produkcji.

System zapewnienia jakości firmy BRAND, jako producenta urządzeń pomiarowych z certyfikatem zgodności, oraz jakość produktów kontrolowane są przez niemiecki urząd legalizacyjny. Tym samym spełnione są wszystkie wymagania stawiane metodom kontroli przyrządów pomiarowych i ich odniesieniu do norm krajowych oraz dotyczących kwalifikacji pracowników.

Legal regulation of volumetric instruments in Germany

Regarding: Volumetric instruments of glass or plastic (class A/AS only) and piston-operated volumetric instruments 

German Calibration Regulation valid until December 31. 2014

For volumetric instruments to be ready for use in legally regulated areas such as the medical and pharmaceutical fields (manufacture and testing of medicinal products), the German Calibration Regulation requ ires a Certificate of Compliance from the manufacturer. This is certified with the mark "H" and the manufacturer's code- here, "B" for BRAND.

German Measurement and Calibration Regulation valid startinq January 1, 2015
(the replacement for the Calibration Regulation)

For volumetric instruments to be ready for use in legally regulated areas such as the medical and pharmaceutical fields (manufacture and testing of medicinal products) , the German Measurement and Calibration Regulation requires a Declaration of Compliance from the manufacturer.

Transition on January 1, 2015:

BRAND will change the mark on volumetric instruments from "H" to "DE-M" starting January 1, 2015. A complete conversion will take place over 2015. Since our volumetric instruments have historically been sold with a simple manufacturer's test and not with official calibration, our production and testing methodology will remain the same. As always , we will comply with applicable standards. As in the past, no regular official calibration during the usage phase is planned. The marks "H" and "DE-M" can be considered equivalent and both are valid for an unlimited period.

Download the Statement as PDF-file.

Certyfikat serii w każdym opakowaniu!

Wszystkie przyrządy pomiarowe BLAUBRAND® są kalibrowane indywidualnie i dostarczane standardowo z certyfikatem serii, dołączonym do opakowania. Dzięki temu oszczędzają Państwo nakład pracy związany ze wstępnym sprawdzeniem przyrządu – także w ramach nadzoru nad poprawnością przyrządów kontrolnych. Dane dotyczące zakupionych przyrządów znajdą Państwo w treści certyfikatu. Certyfikaty serii oraz certyfikaty indywidualne mogą Państwo uzyskać także za pośrednictwem strony internetowej www.brand.de.