BRAND. For lab. For life.


Kontrola wyposażenia pomiarowego
Certyfikatem DAkkS

Certyfikatem DAkkS (D-K-18572-01-00)

DSkkS Kalibrierschein

Certyfikat DAkkS w sposób oficjalny dokumentuje odniesienie wyników pomiarów do norm krajowych i międzynarodowych, co jest wymagane dla nadzoru nad przyrządami kontrolnymi m.in. przez normy DIN EN ISO 9001 i ISO/IEC 17 025.

Znaczącą różnicą między zakładową służbą kalibracyjną a laboratoriami kalibracyjnymi DAkkS jest nadzorowana przez DKD, niezawodna wartość niepewności pomiaru, obowiązująca dla laboratorium.

Certyfikat kalibracyjny DAkkS znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane jest wzorcowanie akredytowanego laboratorium, gdzie niezbędne jest wzorcowanie wysokiej jakości, przygotowanie norm odniesienia lub też kalibracja przyrządów odniesienia.

Internationally recognized

The DKD is a member of the European Cooperation for Accreditation (EA). A multilateral agreement assures obligatory recognition of the DKD-Calibration Certificate in a variety of countries. In addition, since November 2000, 50 accreditation bodies in 41 countries – including the DKD – have signed the first international convention for reciprocal recognition, the "Mutual Recognition Arrangement" (MRA) of the International Laboratory Accreditation Corporation (ILAC). Under this convention, the subscribing bodies agree to reciprocal recognition and to promote acceptance of calibration certificates and test reports from the laboratories accredited by the signatories. (The complete text of this convention can be read on the Internet at www.ilac.org.)