BRAND. For lab. For life.


Kontrola wyposażenia pomiarowego
Laboratorium kalibracyjne DAkkS

Laboratorium kalibracyjne DAkkS w firmie BRAND

Akredytowane przez DAkkS jako laboratorium kalibracyjne w firmie BRAND

Od początku 2010 roku, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) jest jedyną jednostką akredytującą na terenie Niemiec. Podstawą prawną działalności DAkkS są regulacje (UE) Nr 765/2008 oraz Niemieckie Federalne Prawo Akredytacyjne (AkkStelleG).

DAkkS jest następcą DKD (Deutscher Kalibrierdienst) dla laboratoriów kalibracyjnych

Jako wspólny organ urzędowo-przemysłowy DAkkS stanowi połączenie pomiędzy standardami wyznaczanymi przez niemiecki Urząd Miar PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) dla przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w laboratoriach przemysłowych i kontrolnych, a instytucjami badawczymi i administracyjnymi. To skutecznie uzupełnia obowiązujący system kontroli, którego podstawowym celem jest ochrona konsumenta.

Laboratorium kalibracyjne DAkkS

Akredytowane laboratorium DKD w firmie BRAND dla przyrządów pomiarowych zostało zmienione na akredytowane laboratorium DAkkS zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17 025. Laboratorium kalibracyjne w firmie BRAND posiada akredytację DAkkS na usługi kalibracyjne dla wymienionych poniżej przyrządów i naczyń pomiarowych. Certyfikaty mogą być wystawiane w kilku językach. 

Firma BRAND, niezależnie od źródła produkcji, przeprowadza wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych, zarówno nowych, jak i będących w użyciu:

  • pipety automatyczne o pojemności 0,1 µl - 10 ml
  • wielokanałowe pipety automatyczne o pojemności 0,1 µl - 1250 µl
  • biurety automatyczne o pojemności 5 µl - 200 ml
  • dozowniki, dilutory o pojemności 5 µl - 200 ml
  • szklane przyrządy pomiarowe wzorcowane „na wlew” („In”), o pojemności 1 µl - 10 l
  • szklane przyrządy pomiarowe wzorcowane „na wylew” („Ex”), o pojemności 100 µl - 100 ml
  • przyrządy pomiarowe z tworzyw sztucznych wzorcowane „na wlew” („In”), o pojemności 1 ml - 2000 ml
  • przyrządy pomiarowe z tworzyw sztucznych wzorcowane „na wylew” („Ex”), o pojemności 1 ml - 100 ml
  • szklane piknometry o pojemności (bez termometru) 1 cm3 - 100 cm3
  • Liquid Handling Station (producent: BRAND GMBH + CO KG)

Aby zamówić przyrządy pomiarowe z certyfikatem DAkkS, prosimy numer katalogowy wybranego produktu poprzedzić symbolem DAkkS. Jeśli jest Państwu potrzebny certyfikat DAkkS dla już stosowanego przyrządu (nawet innego producenta), prosimy przesłać go do firmy BRAND z oznaczeniem „DAkkS-Kalibrierung” lub skontaktować się z firmą Merck Sp. z o.o.