BRAND. For lab. For life.


Kontrola wyposażenia pomiarowego
Oznaczenia i certyfikaty

Przyrządy pomiarowe BLAUBRAND®

 Certyfikat serii w każdym opakowaniu!

okrotnego zastosowania dostarczane są standardowo z certyfikatem serii, dołączonym do oryginalnego opakowania producenta. Posiadanie certyfikatu serii jest równoznaczne z możliwością ograniczenia kontroli wstępnej zakupionych przyrządów – także w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi – ponieważ dane dotyczące przyrządu umieszczone są na certyfikacie.

Numer serii oraz certyfikat serii
Wszystkie przyrządy do pomiaru objętości przeznaczone do wielokrotnego użytku BLAUBRAND® od 1997 r. znakowane są dobrze widocznymi cyframi numeru serii. Na każdym certyfikacie serii znajdą Państwo następujące informacje: numer serii, wartość średnią, odchylenie standardowe serii oraz datę wystawienia dokumentu.

09.02

(numer serii:
rok produkcji/seria)

Certyfikat indywidualny
Zarówno na przyrządzie pomiarowym, jak i na certyfikacie znajduje się oprócz numeru serii także indywidualny numer serii. Na certyfikacie podana jest wartość pomiaru objętości, niepewność pomiaru oraz data wystawienia dokumentu.

09.02 0756

(indywidualny numer serii:
rok produkcji/ seria/bieżący numer przyrządu)

 

 

Certyfikat jakości
(świadectwo kontroli zakładowej)

Certyfikaty serii oraz certyfikaty indywidualne są dokumentami zakładowymi. Certyfikaty te wydawane są zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli i kalibracji przyrządów pomiarowych takimi jak: DIN EN ISO 9001, DIN ISO 10012-1 i ISO 4787. Wszystkie certyfikaty dokumentują odniesienie wyników pomiarów do norm PTB w jednostkach miar SI (Systéme International d‘Unités).

Certyfikat indywidualny USP
Dla przyrządów pomiarowych BLAUBRAND® możliwe jest, na życzenie klienta, poświadczenie zachowania tolerancji pojemności wymaganej przez Farmakopeę Amerykańską (USP - United States Pharmacopeia).

Każdy przyrząd pomiarowy z certyfikatem USP jest indywidualnie wzorcowany i sprawdzany. Zarówno przyrząd, jak i certyfikat zawierają informacje o indywidualnym numerze serii (ze wskazaniem roku produkcji).

Świadectwo kalibracji DAkkS (certyfikat)
Certyfikat ten wystawiany jest przez laboratorium kalibracyjne DAkkS firmy BRAND. Z racji szerokiej współpracy międzynarodowej DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, (Porozumienie EA, ILAC-MRA) świadectwo kalibracji DAkkS jest uznawane w skali międzynarodowej. Przyrząd pomiarowy oraz świadectwo kalibracji zawierają ten sam indywidualny numer serii oraz rok i miesiąc wystawienia.