BRAND. For lab. For life.


Produkty
Laboratorium kliniczne

W laboratoriach klinicznych mamy do czynienia z ogromną różnorodnością próbek oraz szerokim spektrum
stosowanych metod. Produkty BRAND przeznaczone do laboratoriów medycznych podlegają rygorystycznej
kontroli jakości. To zapewnia uzyskanie dokładnych wyników, co ma priorytetowe znaczenie.