BRAND. For lab. For life.


Titrette®
Opis istotnych funkcji

Urządzenie dysponuje czterema dodatkowymi pomocnymi funkcjami, które ułatwią Państwu pracę.

Justowanie z systemem łatwej kalibracji

Kolejny termin kalibracji

Oszczędzanie energii z funkcją automatycznego wyłączania

Wybór ilości cyfr po przecinku

Interfejs (opcja)

Wersja urządzenia z opcjonalnym wyposażeniem w interfejs (RS 232) ma, w porównaniu z wersją podstawową, następujące zalety:

  • Wynik miareczkowania po dwukrotnym wciśnięciu przycisku CLEAR jest automatycznie przenoszony do komputera. Dzięki temu użytkownik unika błędów podczas wprowadzania informacji o wyniku miareczkowania. Spełniony jest też ważny wymóg GLP (zasady Dobrej praktyki laboratoryjnej).
  • Wszystkie dane wyjściowe przenoszone są równocześnie. Podczas każdego przesyłania danych z biurety do komputera przekazywane są również następujące informacje: objętość miareczkowanego odczynnika, numer seryjny urządzenia, pojemność nominalna urządzenia, wartość justowania oraz termin następnej kalibracji. Program uzupełnia dane o aktualną datę i godzinę.
    Wszystkie przesłane z biurety informacje będą tak traktowane przez komputer, jak gdyby były wprowadzane przy użyciu klawiatury. Ta uniwersalna forma przenoszenia danych zapewnia, że urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami komputerowymi, które przyjmują dane wprowadzane przy użyciu klawiatury.

Do podłączenia USB prosimy zastosować ogólnie dostępny adapter USB/RS 232.