BRAND. For lab. For life.


Titrette®
Specyfikacja

Porównanie danych o granicach błędu

Fehlergrenzen
    Biureta montowana na butelce Titrette® Biureta montowana na butelce zgodna
z normą DIN EN ISO 8655-3
Biureta szklana klasy A zgodna z normą
DIN EN ISO 385
Pojemność
ml
Pojemność częściowa
ml
A* CV* A* CV* EL**
≤± % ≤± µl ≤ % ≤ µl ≤± % ≤± µl ≤ % ≤ µl ± µl
10 10 0.10 10 0.05 5 0.3 30 0.1 10 20
5 0.20 10 0.10 5 0.6 30 0.2 10 20
1 1.00 10 0.5 5 3 30 1 10 20
25 25 0.07 18 0.025 6 0.2 50 0.1 25 30
12.5 0.14 18 0.05 6 0.4 50 0.2 25 30
2.5 0.70 18 0.25 6 2 50 1 25 30
50 50 0.06 30 0.02 10 0.2 100 0.1 50 50
25 0.12 30 0.04 10 0.4 100 0.2 50 50
5 0.60 30 0.20 10 2 100 1 50 50

*   A  = dokładność. CV = współczynnik wariancji
**EL = Granica błędu (EL = A + 2CV)

Maksymalna rozdzielczość wyświetlacza wynosi:
dla przyrządu o pojemności 10 ml: 0.001 ml
dla przyrządu o pojemności 25 ml: 0.001 ml, od 20 ml miareczkowanej objętości 0.01 ml
dla przyrządu o pojemności 50 ml: 0.002 ml, od 20 ml miareczkowanej objętości 0.01 ml

Zakres zastosowania

Fehlergrenzen
Urządzenie może być używane do miareczkowania następujących mediów (o maksymalnym stężeniu 1mol/l):
alkoholowy roztwór wodorotlenku potasu roztwór bromianu potasowego roztwór siarczanu amonowo-żelazawego
kwas azotowy roztwór chlorku barowego roztwór siarczanu ceru
kwas nadchlorowy roztwór chlorku sodowego roztwór siarczanu cynku
kwas octowy roztwór dwuchromianu potasowego roztwór siarczanu żelazawego
kwas siarkowy roztwór EDTA roztwór tiocyjanianu amonowego
kwas solny roztwór jodanu potasowego roztwór tiocyjanianu potasu
ług potasowy roztwór jodek / jodan roztwór tiosiarczanu sodowego
roztwór arseninu sodowego roztwór jodu roztwór trietanoloaminy w acetonie
roztwór azotanu srebrowego roztwór kwasu chlorowodorowego w acetonie roztwór węglanu sodowego
roztwór azotynu sodowego roztwór kwasu nadchlorowego w lodowatym kwasie octowym roztwór wodorotlenku sodu
roztwór bromianu i bromku roztwór kwasu szczawiowego roztwór wodorotlenku tetra-n-butyloamoniowego
roztwór bromianu i bromku potasowego roztwór nadmanganianu potasu  

 

 

Zakaz stosowania urządzenia

Chlorofluorowęglowodory oraz ciecze łatwo odkładające się na powierzchni mogą doprowadzić do ograniczenia ruchu tłoka lub też jego całkowitego zablokowania.

Możliwość zastosowania przyrządu do konkretnych badań (np. analiza śladowa) musi zostać szczegółowo sprawdzona przez użytkownika sprzętu. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do producenta lub dystrybutora.

Urządzenie nie nadaje się do sterylizacji parowej!

Zakres zastosowania urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do miareczkowania przy zapewnieniu następujących warunków fizycznych:

  • +15°C do +40°C (59°F do 104°F) (dotyczy to zarówno urządzenia jak i odczynnika)
  • ciśnienie pary do 500 mbara
  • lepkość do 500 mm2/s
  • wysokość max. 3000 m npm
  • względna wilgotność powietrza 20% do 90%.