BRAND. For lab. For life.


Titrette®
Szczegóły techniczne

Elementy obsługi nakręcanej na butelkę biurety Titrette® są rozmieszczone w sposób bardzo przejrzysty. Zastosowano oddzielne przyciski włączania/wyłączania, przerwy oraz zerowania wyświetlacza a także wyboru funkcji. Ergonomiczne pokrętła oraz precyzyjny mechanizm umożliwiający szybkie miareczkowanie kropla po kropli sprawiają, że praca z tym przyrządem jest niezwykle prosta i bezpieczna.

Titrette® bottle-top burette