BRAND. For lab. For life.


Dozownik nakręcany na butelkę
seripettor®

Precyzyjnie, solidnie, bez komplikacji.

Obie wersje dozowników, seripettor® i seripettor® pro, służą ułatwieniu Państwa pracy podczas wykonywania wielu rutynowych czynności związanych z dozowaniem roztworów buforowych, pożywek, roztworów witamin, kwasów, zasad, roztworów soli i wielu innych polarnych rozpuszczalników.

Ponadto mogą też być stosowane do niestandardowych zadań. Dozownik seripettor® może być używany np. do dozowania agarów o temperaturze do 60°C.

seripettor® Dispenser

Zakres zastosowania dozownika seripettor®:

  • Roztwory wodne (buforowych, ograniczających spienianie, pożywek, roztworów witamin, nadtlenku wodoru, Maksymalna temperatura dozowanego agaru wynosi 60°C).
  • Kwasy (dozowania kwasów niskim stężeniu lub rozcieńczonych, nieutleniających się.)
  • Zasady (np. NaOH, KOH czy amoniak)
  • Rozpuszczalniki polarne (takich jak etanol, metanol, acetyloaceton itp.)  

Zakres zastosowania dozownika seripettor® pro:
Zastosowanie przyrządu seripettor® pro umożliwia ponadto dozowanie:

  • kwasów, np. stężony HCl
  • rozpuszczalników polarnych, np. aceton
  • mediów wrażliwych na UV.