BRAND. For lab. For life.


Liquid Handling
Końcówki do pipet i końcówki z filtrem

Końcówki do pipet i końcówki z filtrem BRAND w jakości Standard lub Ultra Low Retention

Końcówki oraz końcówki z filtrem produkowane są przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych, w najnowocześniejszych warunkach, a następnie automatycznie umieszczane w statywach i pakowane. Dzięki temu zapewniona jest stała wysoka jakość produktów.
- PP najwyższej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów
- Produkowane bez wykorzystania substancji zmiękczających
- Pigmenty bez zawartości kadmu
- Skalowane do szybkiego odczytu pojemności
- Wszystkie końcówki i końcówki z filtrem w statywach do 1000 µl są
  wolne od DNA (< 40 fg), RNaz (< 8.6 fg), endotoksyn
  (< 1 pg) i ATP (< 1 fg)
- Odporność na sterylizację w autoklawie w temperaturze 121 °C
  (2 bar), zgodnie z DIN EN 285
- Ekologiczne opakowanie
- Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79/WE.

Końcówki z filtrem nieblokującym BRAND

Końcówki z filtrem nieblokującym BRAND się wyposażone są w filtr wykonany z PE, który nie zawiera żadnych dodatków chemicznych. Dzięki właściwemu połączeniu parametrów średnicy porów oraz długości filtra osiągnięty zostaje taki poziom szczelności, że aerozole nie przenikają przez filtr i nie przedostają się do trzonka pipety. Filtr spełnia niezawodnie rolę bariery ochronnej. Możliwe jest jednak po dłuższym okresie kontaktu przenikanie cieczy do filtra.

Ponieważ jednak filtr nie pęcznieje jak w przypadku końcówek z filterem blokującym, możliwe jest odzyskanie próbki, która w niego wniknęła. W tym celu należy wcisnąć do końca przycisk do pipetowania, ewentualnie odwirować filtr. W przypadku drogich próbek, wykonanych dużym nakładem pracy, możliwość ich odzyskania stanowi ogromną zaletę! Odzyskana część próbki nie jest zanieczyszczona, ponieważ filtr nie zawiera żadnych dodatków!