BRAND. For lab. For life.


Końcówki do pipet i końcówki z filtrem
Produkcja czystych pomieszczeń

Produkcja w pomieszczeniach czystych, "clean room"

Wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, stosowane do badań w naukach przyrodniczych są produkowane w jednej z największych na świecie hal produkcyjnych typu "clean room", zaprojektowanej zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi dla produkcji w pomieszczeniach czystych. Ciągła kontrola parametrów środowiska produkcyjnego obejmuje między innymi pomiary cząstek w powietrzu, nadciśnienia, liczby wymian powietrza, temperatury, wilgotności względnej. Taki proces gwarantuje możliwość szybkiej reakcji w przypadku niezgodności z parametrami nominalnymi. Odchylenia są natychmiast identyfikowane I odpowiednie działania korygujące mogą być podjęte zanim nastąpi przekroczenie warunków granicznych.

Wysoki poziom kontroli środowiska produkcyjnego gwarantuje najwyższy stopień stabilności mierzonych parametrów, zwłaszcza temperatury. Ta jednorodność środowiska w połączeniu z testami kontrolnymi każdej serii produktu końcowego gwarantuje niezmiennie wysoką jakość produktów Life Science firmy BRAND. Produkty jednorazowego użytku są wytwarzane w pomieszczeniach czystych klasy 8, 7 i 5 zwalidowanych zgodnie z ISO 14 644-1. Zgodność z normą ISO 14 644-1 została potwierdzona przez niezależnych audytorów.

Zawsze wysoka jakość

Końcówki pipet i końcówki z filtrem to najczęściej wykorzystywane wyroby jednorazowego użytku. Wraz ze wzrastającą w ostatnich latach wrażliwością procesów laboratoryjnych zwiększyły się znacząco również wymagania dotyczące jakości produktów z tworzyw sztucznych. Wszystkie elementy procesu produkcyjnego, takie jak surowce, w tym przypadku PP, matryce wtryskowe, testy monitorowania jakości, muszą być poddane ścisłej kontroli w celu osiągnięcia najwyższych standardów w nauce i badaniach rutynowych.

Do produkcji końcówek i końcówek z filtrem firma BRAND używa wyłącznie surowców nie zawierających dodatków di- (2-hydroksyetylo)metylododecyloamoniowych soli (DiHEMDA) i 9-oktanodekanoamidów (oleamidy). Te dwa dodatki są częstym składnikiem granulatów PP i mogą wpływać na testy biologiczne powodując zafałszowanie wyników. Wykorzystanie tylko wysoko polerowanych matryc wtryskowych pozwala na rezygnację z wszelkich dodatków zmiękczających oraz pomocniczych środków odciągających.