BRAND. For lab. For life.


Transferpettor
Zakres zastosowania

Pipeta do trudnych mediów

Ciecze lepkie i o wysokiej gęstości

  • roztwory protein o wysokim stężeniu, oleje, żywice, tłuszcze
  • gliceryna, rtęć, kwas siarkowy

Ciecze o wysokiej prężności par

  • alkohole, eter, węglowodory

Substancje pieniące się

  • roztwory środków powierzchniowo czynnych