Liquid Handling
PLT unit (Pipette Leak Test)

PLT unit (przyrząd do kontroli szczelności pipet)

Decydująca poprawa pewności funkcjonowania

PLT unit nie zastąpi wprawdzie regularnych kontroli grawimetrycznych, zwiększy jednak pewność wyników w okresach pomiędzy kalibracjami, poprzez codzienną kontrolę pipet. Nawet najmniejsze nieszczelności zostaną ujawnione, a dzięki temu pewność procesów znacząco wzrośnie!

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad kontroli przyrządów pomiarowych, pipety z poduszką powietrzną muszą być regularnie poddawane sprawdzeniu, a wyniki pomiarów muszą być porównane z wartościami wyznaczonymi dla granicy dopuszczalnego błędu, zgodnie z wymogami normy ISO 8655-2. W certyfikatach kalibracji znajdziemy jednak wyniki pomiarów tylko w momencie kontroli. Krytyczne są zatem okresy pomiędzy kalibracjami, w czasie których może wystąpić nieszczelność przyrządu.

Ponad 80% pipet przesyłanych do naprawy wykazuje nieszczelność, a wyniki pomiarów objętości przekraczają przyjęte wartości tolerancji, chociaż w przyrządach nie zaobserwowano kapania pobranej cieczy.

 See the product video!

Najczęściej występującym powodem niedokładności pipet z poduszką powietrzną jest nieszczelność. Może ona powstać w wyniku uszkodzeń uszczelek, tłoka lub końcówki trzonka pipety. Często niezauważalna gołym okiem powoduje błędy w pomiarach objętości.

Przyrząd PLT unit firmy BRAND, służący do kontroli szczelności pipet z poduszką powietrzną, w ciągu kilku sekund wykryje najmniejszą nieszczelność.

  • Wprowadzone wartości graniczne dla ogólnie dostępnych pipet jedno- i wielokanałowych o pojemności od 1 μl do 10 ml
  • Kontrola pipety z końcówką i bez końcówki
  • Wynik pomiaru dostępny po kilku sekundach
  • rozwiązanie opatentowano