BRAND. For lab. For life.


Liquid Handling
PLT unit (Pipette Leak Test)

PLT unit (przyrząd do kontroli szczelności pipet)

Decydująca poprawa pewności funkcjonowania

PLT unit nie zastąpi wprawdzie regularnych kontroli grawimetrycznych, zwiększy jednak pewność wyników w okresach pomiędzy kalibracjami, poprzez codzienną kontrolę pipet. Nawet najmniejsze nieszczelności zostaną ujawnione, a dzięki temu pewność procesów znacząco wzrośnie!

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad kontroli przyrządów pomiarowych, pipety z poduszką powietrzną muszą być regularnie poddawane sprawdzeniu, a wyniki pomiarów muszą być porównane z wartościami wyznaczonymi dla granicy dopuszczalnego błędu, zgodnie z wymogami normy ISO 8655-2. W certyfikatach kalibracji znajdziemy jednak wyniki pomiarów tylko w momencie kontroli. Krytyczne są zatem okresy pomiędzy kalibracjami, w czasie których może wystąpić nieszczelność przyrządu.

Ponad 80% pipet przesyłanych do naprawy wykazuje nieszczelność, a wyniki pomiarów objętości przekraczają przyjęte wartości tolerancji, chociaż w przyrządach nie zaobserwowano kapania pobranej cieczy.

 
See the product video!

Najczęściej występującym powodem niedokładności pipet z poduszką powietrzną jest nieszczelność. Może ona powstać w wyniku uszkodzeń uszczelek, tłoka lub końcówki trzonka pipety. Często niezauważalna gołym okiem powoduje błędy w pomiarach objętości.

Przyrząd PLT unit firmy BRAND, służący do kontroli szczelności pipet z poduszką powietrzną, w ciągu kilku sekund wykryje najmniejszą nieszczelność.

  • Wprowadzone wartości graniczne dla ogólnie dostępnych pipet jedno- i wielokanałowych o pojemności od 1 μl do 10 ml
  • Kontrola pipety z końcówką i bez końcówki
  • Wynik pomiaru dostępny po kilku sekundach
  • rozwiązanie opatentowano