BRAND. For lab. For life.


Produkty do nauk przyrodniczych
Krioprobówki

Krioprobówki służą do przechowywania w gazowym stanie ciekłego azotu materiałów biologicznych, jak np. mikroorganizmy, komórki ludzkie i zwierzęce, itp.

  • PP, z podziałką
  • o średnicy zewnętrznej 12,5 mm
  • Duże matowe pole na opis próbki oraz kolorowe wkładki do przykrywek ułatwiają identyfikację próbek
  • Stabilność temperaturowa do -196°C
  • Sterylizacja promieniami γ, do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285
  • Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE
  • Probówki bez podstawek mogą być wirowane w warunkach do 14 000 g WPO
Krioprobówki z gwintem zewnętrznym

zakrętka z silikonową uszczelką.

Krioprobówki z gwintem wewnętrznym

zakrętka ze stożkową uszczelką.