BRAND. For lab. For life.


Produkty
Przyrządy do pomiaru objętości

Przeprowadzenie dokładnej analizy wymaga zastosowania bardzo precyzyjnych przyrządów pomiarowych. Każdy przyrząd pomiarowy BLAUBRAND® jest indywidualnie wzorcowany. Statystyczne sterowanie procesem zapewnia, iż podane dla przyrządów wartości graniczne są ściśle dotrzymywane. BLAUBRAND® oznacza JAKOŚĆ, której mogą Państwo zaufać.