BRAND. For lab. For life.


Przyrządy do pomiaru objętości
Biurety proste i automatyczne

Biurety proste i automatyczne

Podziałka i odczyt

BLAUBRAND® z paskiem Schellbacha
Główne podziałki w formie pierścieni. Odczyt następuje w miejscu zetknięcia się obu strzałek.

SILBERBRAND z paskiem Schellbacha
Główne podziałki w formie kresek. Odczyt następuje w miejscu zetknięcia się obu strzałek.

SILBERBRAND
Główne podziałki w formie kresek. Odczyt następuje w najniższym punkcie menisku.

 

Dane techniczne

Burettes / automatic burettesBiurety proste i automatyczne są zawsze wzorcowane na wylew („Ex”).

Czas odczekania:
BLAUBRAND® – czas odczekania wynosi 30 sekund
SILBERBRAND – bez czasu odczekania.

Uwaga!
Zwykle podczas miareczkowania nie jest konieczne dotrzymywanie czasu odczekania (norma DIN EN ISO 385).

Wszystkie biurety proste i automatyczne BLAUBRAND® dostarczane są z numerem serii oraz dołączonym do oryginalnego opakowania certyfikatem serii. Na życzenie klienta dostarczane są także certyfikat indywidualny, certyfikat indywidualny USP lub DAkkS.

Zawór

Wrzeciono zaworu z PTFE
Poruszane z łatwością, a jednocześnie szczelne, i to bez zastosowania smaru (dzięki czemu do biurety nie przedostają się zanieczyszczenia). Wrzeciono zaworu jest wymienne.

Szczelność bez użycia nadmiernej siły
Lekkie przekręcenie wystarczy, aby zamknąć zawór biurety.

Precyzyjna końcówka biurety

Możliwość precyzyjnej kontroli kropla po kropli. Wielkość każdej kropli jest stała – od pierwszej do ostatniej. Ciecz wypływa dokładnie i nie zawisa na krawędzi.