BRAND. For lab. For life.


Przyrządy do pomiaru objętości
EASYCAL 4.0

Sprawdzanie przyrządów do pomiaru objętości oraz naczyń pomiarowych wykonanych ze szkła i tworzyw sztucznych

Możliwość zastosowania programu do kontroli wszystkich przyrządów pomiarowych, bez względu na ich producenta.

  • Sprawdzanie przyrządów zgodnie z normami ISO 8655, ISO 4787 itp.
  • Funkcja sygnalizacji bieżącego stanu kontroli.
  • Funkcja przypominania o koniecznych do wykonania kontrolach.
  • Archiwizacja danych pierwotnych zgodnie z GLP. 
  • Niezawodne przenoszenie danych, wykonywanie wyliczeń i archiwizowanie wyników pomiarów.

Program kalibracyjny do przyrządów służących do pomiaru objętości oraz naczyń pomiarowych wykonanych ze szkła i tworzyw sztucznych. Nadzór nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z normą ISO 9001 oraz zasadami GLP wymaga przeprowadzania regularnej kontroli, a w razie potrzeby justowania przyrządów do pomiaru objętości oraz naczyń pomiarowych wykonanych ze szkła i tworzyw sztucznych. Aby wspomóc Państwa w tej kłopotliwej i trudnej pracy, opracowany został program EASYCAL™ 4.0.

EASYCAL™ 4.0 wykonuje wszystkie wyliczenia w sposób automatyczny i porównuje je z wartościami granic błędu z aktualnych norm lub też z indywidualnie wprowadzonymi wartościami granicznymi. Do programu wprowadzone zostały wartości granic błędu licznych urządzeń, jak również dane ponad 100 modeli wag. 

   > Click here for a free download