BRAND. For lab. For life.


Kolby pomiarowe, szkło
Dane techniczne

Dane techniczne – dostępne pojemności

Kolby pomiarowe są zawsze wzorcowane na wlew („In“).

 

Kolby pomiarowe standardowe

Pojemność ml

Wewnętrzna śr.
szyjki mm

Szlif
NS

BLAUBRAND®

Granica błędu ± ml

SILBERBRAND

Granica błędu ± ml

               5 W

9 ± 1

10/19

             0.04

             –

             10

7 ± 1

7/16

             0.025

             –

             10 W

9 ± 1

10/19

             0.04

             0.06

             20

9 ± 1

10/19

             0.04

             0.06

             20 W

11 ± 1

12/21

             0.06

             –

             25

9 ± 1

10/19

             0.04

             0.06

             25 W

11 ± 1

12/21

             0.06

             –

             50

11 ± 1 12/21              0.06

             0.09

             50 W

13 ± 1

14/23

             0.10

             –

           100

13 ± 1

12/21

             0.1

             0.15

           100

13 ± 1

14/23

             0.1

             –

           200

15.5 ± 1.5

14/23

             0.15

             0.25

           250

15.5 ± 1.5

14/23

             0.15

             0.25

           500

19 ± 2

19/26

             0.25

             0.40

         1000

23 ± 2

24/29

             0.40

             0.60

         1000 W

27.5 ± 2.5

29/32

             0.60

             –

         2000

27.5 ± 2.5

29/32

             0.60

             0.90

         5000

38 ± 3

34/35

             1.2

             1.8

       10000

48 ± 4

45/40

             2.0

             –

W = szeroka szyjka

  

 

 

 

 

Kolby pomiarowe trapezowe

Pojemność ml

Wewnętrzna śr.
szyjki mm

Szlif
NS

BLAUBRAND®

Granica błędu ± ml

               1

7 ± 1

 7/16

             0.025

               2

7 ± 1

 7/16

             0.025

               5

7 ± 1

 7/16

             0.025

             10 W

9 ± 1

10/19

             0.04

             20

9 ± 1

10/19

             0.04

             25

9 ± 1

10/19

             0.04

             50

11 ± 1

12/21

             0.06

W = szeroka szyjka