BRAND. For lab. For life.


Kolby pomiarowe
Kolby pomiarowe z tworzywa sztucznego

Kolby pomiarowe z
przejrzystego PP

Volumetric flask, PP

Z korkiem z PP. Granice błędu odpowiadają klasie B, DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na wlew („In”). Oddziaływanie temperatury do 60°C nie powoduje trwałego przekroczenia granicy błędu. Dla ochrony druku podziałki zalecamy mycie w temperaturze max. 60°C.

Kolby pomiarowe z PMP o
bardzo dobrej przejrzystości

Z korkiem z PP. Granice błędu odpowiadają klasie A lub B, DIN EN ISO 1042. Z certyfikatem serii. Wzorcowane na wlew („In”). Oddziaływanie temperatury do 121°C (sterylizacja w autoklawie) nie wywołuje trwałego przekroczenia granicy błędu. Dla ochrony druku podziałki zalecamy mycie w temperaturze max. 60°C.

Kolby pomiarowe z zakrętką, PFA

Volumetric flask, PFA

Granice błędu odpowiadają klasie A, DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na wlew („In”). Z certyfikatem serii. Autoklawowalne, łatwe do mycia. Zakrętki z PFA, ze zintegrowaną uszczelką. Oddziaływanie temperatury do 121°C (sterylizacja w autoklawie) nie wywołuje trwałego przekroczenia granicy błędu. Dla ochrony druku podziałki zalecamy mycie w temperaturze max. 60°C.