BRAND. For lab. For life.


Przyrządy do pomiaru objętości
Pipety wielomiarowe

Pipety wielomiarowe

BRAND graduated pipettes

DIN EN ISO 835
W nowej normie DIN EN ISO 835 czas odczekania dla pipet wielomiarowych klasy AS został skrócony z 15 do 5 sekund oraz wprowadzony został typ pipet 2 z wypływem całkowitym i pojemnością nominalną u góry. Zalecamy stosowanie pipet typ 2, ponieważ w tych pipetach wypływ całkowity obowiązuje także dla pojemności częściowych, co oznacza, że dla właściwego przeprowadzenia pipetowania wystarczy 1 raz ustawić menisk. Ponadto w przypadku pipet typ 1 i 3 realne jest ryzyko, że podczas drugiego ustawiania menisku (co jest konieczne) może wypłynąć zbyt dużo cieczy i próba będzie musiała być jeszcze raz pobrana.

Wszystkie pipety wielomiarowe BLAUBRAND® dostarczane są z numerem serii oraz certyfikatem serii dołączonym do oryginalnego opakowania. Na życzenie klienta dostarczane są również takie certyfikaty jak: certyfikat indywidualny, certyfikat indywidualny UPS lub certyfikat wzorcowania DAkkS.


Precyzyjne końcówki pipet
Optymalna geometria wypływu z końcówki pipety gwarantuje bezproblemowy wypływ cieczy zarówno w pipetach jedno- jak i wielomianowych. Wysokie mechaniczne obciążenie końcówki i polerowana ogniowo krawędź zapewniają jej wysoką trwałość.